Bruksvilkår

Tjenesten MegleSelv eies og drives av Estatian AS (org.nr. 815 575 202). Heretter omtales Estatian AS som “Selskapet”, Tjenesten MegleSelv som “Systemet”, og selger av eiendommen (bruker av Systemet) som “Selger”.


Selskapet innehar ikke konsesjon til å drive eiendomsmegling, og innhenter eiendomsdata fra offentlige registre uten nærmere kvalitetskontroll av disse dataene. Selger er selv ansvarlig for å kvalitetssikre alle opplysninger som legges inn i systemet. Dette innebærer videre at Selger er ansvarlig for at alle opplysninger som presenteres i annonser eller i salgsdokumentasjonen er korrekte og utfyllende.


Systemet er utviklet for å bistå Selger i privat salg av eiendom uten bruk av eiendomsmegler som mellommann, samt å hjelpe Selger gjennom salgsprosessen. Som for annet privat salg av eiendom har Selger alt ansvar for informasjonen i salgsmateriell, annonser og gjennomføring av visning, bestilling av nødvendige tjenester eller produkter, gjennomføring av budrunde og sluttføring av salget når endelig bud er akseptert.


Selskapet behandler alle personopplysninger i tråd med norsk personvernlovgivning. Ved innlogging på Systemet aksepterer Selger at Selskapet innhenter Selgers person- og eiendomsopplysninger. Selskapet behandler disse opplysningene på en trygg og sikker måte, og vil ikke videreformidle personopplysninger til 3. part, med mindre dette er direkte knyttet til eiendomssalget, herunder bestilling av tjenester fra Selskapets samarbeidspartnere. Selskapet forbeholder seg retten til å benytte anonymiserte data til analyse og markedsundersøkelser.


Selger kan når som helst kreve personopplysninger slettet. Dette kan imidlertid medføre at aktive salgsoppgaver i Systemet slettes.


Systemet skal kun brukes av myndige privatpersoner, med mindre annet er avtalt eksplisitt med Selskapet.


Systemet kan kun brukes til salg av eiendom der Selger er hjemmelshaver alene, eller Selger er en av flere hjemmelshavere, med mindre annet er avtalt eksplisitt med Selskapet. Ved bruk av Systemet bærer Selger selv ansvaret for at alle hjemmelshavere er inneforstått med, og samtykker i, at eiendommen forsøkes solgt.


Systemet benytter “As is”-klausul som standard i salgsdokumentasjonen. Det er ikke mulig å endre dette.


Selger skal ikke tilrettelegge for at andre enn Selger kan logge seg inn på Selgers konto, hverken ved bruk av BankID, BankID på mobil, eller Selgers brukernavn og passord. Dersom Selger gir en 3. part adgang til å logge seg på som Selger vil 3. parts handlinger når denne er pålogget Selgers konto være å anse som Selgers handlinger.


Mistanke om misbruk av Systemet vil medføre at Selger utestenges fra videre bruk av Systemet.


Selskapet har som mål å besørge at Selger får gode vilkår hos bedrifter som Selskapet samarbeider med / har avtale med (heretter betegnet “samarbeidspartnere” eller “Selskapets samarbeidspartnere”). Selger aksepterer at Selskapet i avtaler med Selskapets samarbeidspartnere vil kunne motta provisjon for formidling av oppdrag. Selskapet vil søke å oppnå gode rabatter, og så langt det er mulig unngå at provisjonen gjør tjenesten dyrere enn den ellers ville ha vært dersom kunden hadde solgt boligen uten bruk av Selskapets tjenester.


Alle priser som fremkommer i Systemet er i norske kroner, og inkludert MVA.


Ved bestilling av annonse på Finn.no i Systemet vil betaling for tjenesten foregå ved etterskuddsvis fakturering. Selger aksepterer at annonsen på Finn.no blir lagt ut i Systemets standard format for Finn annonser. Ved kjøp av denne tjenesten videreformidles informasjonen som inngår i salgsannonse på Finn.no umiddelbart etter at annonsen er godkjent. Selger aksepterer da følgende:


  1. At det ved gjennomføringen av bestilllingen av annonse på Finn.no er bestilt en vare for øyeblikkelig levering til pris kr 5.000,- inkl MVA.
  2. At det ikke er angrerett på denne bestillingen / transaksjonen, jmf Angrerettloven §22, pkt n).
  3. At Selger ikke kan kreve at det gjøres endringer på salgsannonsen når annonsen er bestilt.


Betaling gjennomføres som fakturering pr e-post med 10 dagers betalingsfrist.


Avtaler som Selger inngår med Selskapets samarbeidspartnere, og der betaling innkreves av samarbeidspartneren, er et avtaleforhold mellom Selger og Selskapets samarbeidspartner. Dette gjelder også der kontakt mellom Selger og Selskapets samarbeidspartner er formidlet av Selskapet. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller feil i produkt eller tjenester levert av Selskapets samarbeidspartner.


Selger er oppmerksom på at produkter og tjenester levert av Selskapets samarbeidspartnere kan være unntatt angrerett i de tilfeller der produktet er påbegynt produsert, eller tjenester der arbeidet med leveranse er påbegynt.

Dette kan gjelde f.eks. trykking av prospekter, taksttjenester fra takstmann, fotograf, kontrakts-og oppgjørstjenester m.m.


Ved bruk av Systemets modul for budgivning vil det kreves at budgivere identifiserer seg med BankID, eller BankID på mobil. Selger kan også velge å akseptere bud som ikke leveres gjennom Systemets modul for budgivning, eller å håndtere hele budgivningsprosessen uavhengig av Systemet. Selskapet forbeholder seg retten til å holde systemet stengt på tider av døgnet, eller på spesielle dager, da det ikke er naturlig å inngi bud. Selskapet tar ikke ansvar for systemets tilgjengelighet på nett (såkalt “oppetid”). Dette som følge av at det er flere eksterne faktorer som kan spille inn, herunder strømbrudd, avbrudd fra nettleverandør m.m.. Som følge av at salget er privat har Selskapet heller ingen ansvar for at en budgiver vil vedstå seg eventuelle bud, eller at et eventuelt salg gjennomføres som avtalt. Ved en strid vedrørende om et bud er reelt eller ikke vil imidlertid Selskapet kunne innhente dokumentasjon knyttet til budgivers BankID registrering ved budgivning, dersom budet er inngitt via Systemet.


Ved bruk av Systemets modul for budgivning vil budprotokoll kunne tilgjengeliggjøres for kjøper av eiendommen etter fullført budrunde, og i anonymisert format for øvrige deltakere i budrunden.

Send oss en melding

Vi vil gjerne høre fra deg, enten det gjelder ris og ros eller spørsmål om salgsprosessen, bruk av systemet eller annet.

Vi minner for ordens skyld om at MegleSelv kun tilbyr verktøy og generell veiledning. Av juridiske årsaker har vi ikke anledning til å gi individuell rådgivning eller anbefalinger knyttet til enkeltsalg.

Logg inn

Velkommen tilbake, her kan du logge på med e-post og passord.

Er du ny her hos oss? Bli bruker

Glemt passordet ditt? Få hjelp

Bli bruker

For å lagre og publisere prospekter må du først opprette en bruker. Prospektet ditt blir da tilgjengelig for deg fra enhver datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon.

off
on

Allerede MegleSelv-bruker? Logg inn

Glemt passordet ditt? Få hjelp

Få hjelp

Hvis du har glemt passordet ditt kan vi sende deg en e-post med hjelp til den adressen du brukte for registrering som bruker.

Husker du brukernavn og passord? Logg inn

Har du ikke registrert deg? Bli bruker

Du er i gang!

Som registrert bruker kan du logge inn på MegleSelv når og hvor du vil. Når du er innlogget blir alle prospekter du oppretter og alle endringer du utfører lagret automatisk.

Det neste du bør gjøre er å søke frem eiendommen din og opprette et prospekt. Da får du prøve på egen hånd og se hvor enkelt det er å bruke MegleSelv for en boligselger.

Dine prospekter

Følgende prospekter er tilknyttet kontoen din:

Ingen prospekter funnet

Vi gjør oppmerksom på at publiserte prospekter automatisk blir slettet 6 mnd etter avsluttet budrunde.