Personvern

Det er viktig for oss at våre brukere har tillit til hvordan vi forvalter opplysningene deres. I denne erklæringen vil vi forklare hvordan MegleSelv lagrer og benytter informasjon om besøkende, og hvordan hensynet til personvern og fortrolighet blir ivaretatt. Dersom du har spørsmål om denne erklæringen, eller om hvordan personopplysninger håndteres i MegleSelv, kan du sende oss en henvendelse.1. Bruk av opplysningene


Ansvaret for behandlingen av personopplysninger i MegleSelv ligger hos daglig leder i Estatian AS. All behandling av personidentifiserende opplysninger i MegleSelv skjer i henhold til Personopplysningsloven, med basis i den enkelte brukers samtykke gitt gjennom aksept av våre bruksvilkår.


Informasjon som samles inn i forbindelse med bruk av MegleSelv blir ikke formidlet til tredjeparts aktører, med unntak av det som naturlig må kunne forutsettes dersom brukeren selv velger å kjøpe tjenester fra våre samarbeidspartnere og MegleSelv skal formidle oppdraget.


Personopplysninger oppgitt til MegleSelv blir ikke benyttet til markedsføringsformål.


Dersom en budrunde resulterer i salg av den aktuelle eiendommen gjøres full logg over alle innleverte bud tilgjengelig for budrundens vinner. I tillegg blir en anonymisert utgave av loggen, uten personidentifiserende opplysninger, gjort tilgjengelig for øvrige budgivere som deltok. Øvrige parter har ikke innsyn i budlogger.


Anonymisert bruksstatistikk benyttes internt hos MegleSelv for å kartlegge og utbedre eventuelle svakheter ved løsningen eller ved informasjonen som er tiltenkt å hjelpe brukere. Overordnet bruksstatistikk kan bli formidlet til f.eks. massemedia.


Dersom bruker krever innsyn i egne personopplysninger utleveres disse i henhold til Personopplysningsloven §18.2. Hva blir registrert?


MegleSelv registrerer fire kategorier av opplysninger knyttet til bruk av tjenesten: Brukerdata, budinformasjon, nettstatistikk og teknisk logging. En beskrivelse av de enkelte kategoriene følger:


  • Brukerdata:


For at tjenesten skal kunne hjelpe brukeren å selge en eiendom, og for å være sikker på at vi ikke deler ut opplysninger til uvedkommende, er det nødvendig at MegleSelv kjenner den enkelte boligselgers identitet. I tillegg krever vi også at budgivere legitimerer seg for å motarbeide at falske bud legges inn i systemet.


Vi benytter BankID som legitimasjon, basert på personnummer, da dette er en sikker og veletablert løsning i det norske markedet. I tillegg må også fullt navn, adresse og kontaktinformasjon oppgis ved registrering som selger av eiendom.


For hvert prospekt som lages må selger se over at opplysningene MegleSelv har funnet frem stemmer, eller evt. korrigere disse, og legge til den informasjon som måtte mangle. All denne informasjonen lagres hos MegleSelv, til senere bruk i f.eks. publisering av boligannonser.


  • Budinformasjon:


Privat salg av bolig er i Norge ikke underlagt spesielle krav til hvordan budrunde avholdes, men MegleSelv har likevel valgt å legge seg tett opptil kravene som stilles i Lov om eiendomsmegling. Grunnen er at vi mener dette er fornuftige reguleringer som bidrar til en ryddigere budprosess i tråd med kjøpers forventninger.


Ved avholdelse av budrunde for en eiendom som er til salgs registreres og lagres all relevant informasjon om hvert bud og dets korresponderende budgiver. Informasjonen vi registrerer ved innlevert bud er budets størrelse, tidspunkt for innlevering, budets akseptfrist og evt. forbehold, samt budgivers personnummer, fulle navn og kontaktinformasjon.


I tillegg lagres referansenummeret for budgivers legitimasjon mot BankID, slik at budet blir sporbart og kan verifiseres.


  • Nettstatistikk:


MegleSelv benytter Google Analytics for å samle inn anonymiserte opplysninger om bruk av websidene våre. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som benyttes som grunnlag for å forbedre og videreutvikle informasjonen og tilbudet på nettstedet.


Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.


Informasjonen som samles inn og aggregeres av Google Analytics blir ikke koblet til persondata, og kan derfor ikke knyttes til noen bestemt MegleSelv-bruker hverken av oss eller av Google. Dette er således ikke å anse som personopplysninger.


  • Teknisk logging:


Våre servere fører logger over tekniske operasjoner som utføres i MegleSelv-systemet. Formålet med disse loggene er sporbarhet ved eventuelle feilsituasjoner for å kunne korrigere feil i den underliggende programvaren raskere og mer presist.


De tekniske loggene slettes etter en periode på 14 dager, og er kun tilgjengelig for teknisk personell hos MegleSelv ved behov. Innholdet i tekniske logger formidles ikke til eksterne parter annet enn som isolerte bruddstykker for å dokumentere feilsituasjoner ift. eksterne leverandørers IT-systemer, eller ved pålegg fra norske myndigheter.3. Informasjonskapsler


Det vi idag kaller world wide web bygger på HTTP, som er en såkalt tilstandsløs protokoll. I praksis innebærer dette at webserveren ikke “husker” deg fra sideforespørsel til sideforespørsel, selv ikke innenfor samme besøk (“sesjon”). Dersom du f.eks. logger inn på en webside vil webserveren i utgangspunktet glemme deg igjen som noe av det første den gjør.


En teknikk for å unngå begrensningene dette medfører er at webserveren kan utruste nettleseren din med en såkalt informasjonskapsel (“cookie” på engelsk), som den er i stand til å huske, og på den måten kan den kjenne igjen deg som bærer av informasjonskapselen ved senere sideforespørsler.


Bekymringen er imidlertid at slike informasjonkapsler kan misbrukes i form av at din aktivitet på Internett kan spores i større grad enn det du i utgangspunktet ønsket å akseptere. Derfor krever nå Ekomloven at alle nettsider skal redegjøre for sin bruk av informasjonskapsler, herunder konkret hva de brukes til.


MegleSelv-systemet benytter kun en enkelt informasjonskapsel, ved navn JSESSIONID, og denne benyttes utelukkende for å huske sesjonen din. I tillegg benytter Google Analytics visse informasjonskapsler for å lage anonym statistikk over bruken av MegleSelv som nettsted. Google har laget en egen informasjonsside om hvordan disse brukes.


Vi benytter ikke informasjonskapsler eller andre teknologier for sporing, markedsføring eller annet ut over MegleSelv-sidene.


Du finner en god veiledning hos NTNU som omhandler hvordan du kan forandre innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din, om du ønsker dette.4. Sikkerhet


Kommunikasjon mellom bruker og MegleSelv-systemet går kryptert, for å beskytte brukerens data mot avlytting fra uvedkommende. Forespørsler etter ukrypterte adresser blir automatisk omdirigert til kryptert kommunikasjon.


Du kan bekrefte at kommunikasjonen er sikker ved å finne et lite bilde av en lukket hengelås foran nettleserens adressefelt eller nederst i nettleservinduet. Ved å klikke på hengelåsen får du opp informasjon om sertifikatet som benyttes til kryptering.


MegleSelv benytter utelukkende elektronisk arkiv, som ligger på egne servere. Daglig leder i Estatian AS er delegert det daglige ansvaret for systemet og arkivet, og det er utarbeidet nødvendige rutiner for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett.5. Sletting


Norsk lov krever at personopplysninger ikke skal lagres lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. MegleSelv har ingen automatisk stenging av brukerkontoer etter en viss mengde tid, men du kan sende oss en henvendelse dersom du ønsker at personopplysningene dine skal slettes.


Vi gjør oppmerksom på at vi av hensyn til behov for dokumentasjon i ettertid, f.eks. i tilknytning til budlogger, ikke nødvendigvis kan slette alle dine personopplysninger umiddelbart. All forespurt sletting vil imidlertid bli utført fortløpende etterhvert som behovet for lagring av opplysninger utløper.

Send oss en melding

Vi vil gjerne høre fra deg, enten det gjelder ris og ros eller spørsmål om salgsprosessen, bruk av systemet eller annet.

Vi minner for ordens skyld om at MegleSelv kun tilbyr verktøy og generell veiledning. Av juridiske årsaker har vi ikke anledning til å gi individuell rådgivning eller anbefalinger knyttet til enkeltsalg.

Logg inn

Velkommen tilbake, her kan du logge på med e-post og passord.

Er du ny her hos oss? Bli bruker

Glemt passordet ditt? Få hjelp

Bli bruker

For å lagre og publisere prospekter må du først opprette en bruker. Prospektet ditt blir da tilgjengelig for deg fra enhver datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon.

off
on

Allerede MegleSelv-bruker? Logg inn

Glemt passordet ditt? Få hjelp

Få hjelp

Hvis du har glemt passordet ditt kan vi sende deg en e-post med hjelp til den adressen du brukte for registrering som bruker.

Husker du brukernavn og passord? Logg inn

Har du ikke registrert deg? Bli bruker

Du er i gang!

Som registrert bruker kan du logge inn på MegleSelv når og hvor du vil. Når du er innlogget blir alle prospekter du oppretter og alle endringer du utfører lagret automatisk.

Det neste du bør gjøre er å søke frem eiendommen din og opprette et prospekt. Da får du prøve på egen hånd og se hvor enkelt det er å bruke MegleSelv for en boligselger.

Dine prospekter

Følgende prospekter er tilknyttet kontoen din:

Ingen prospekter funnet

Vi gjør oppmerksom på at publiserte prospekter automatisk blir slettet 6 mnd etter avsluttet budrunde.